3: Πολυπλέξη (Multiplexing )

Φτιάχνουμε το DVD. Ξεκινήστε το IfoEdit και επιλέξτε το “Author new DVD” από το “DvD Author menu”

Στο καινούργιο παράθυρο, προσθέστε τα video stream και audio stream από τα demuxed και τους υπότιτλους, το φρέσκο Generate Sup . Αν μπορείτε, επιλέξτε την γλώσσα του audio και των υπότιτλων. Αν δεν μπορείτε, απλά θα εμφανίζεται κάποια άλλη σαν ένδειξη στο DVD...

Επιβεβαιώστε πατώντας ΟΚ, επιλέξτε προορισμό και η πολύπλεξη ξεκινάει. Δημιουργήστε από πριν τον φάκελο προορισμού.

Μετά από μερικά λεπτά, στο κύριο παράθυρο του IfoEdit θα υπάρχουν (μάλλον ακαταλαβίστικες) πληροφορίες για το DVD σας.

Μας μένει μόνο να γράψουμε τους χρωματικούς κωδικούς για τους υπότιτλους στο κατάλληλο IFO του DVD. Στο πάνω μέρος του παράθυρου, επιλέξτε το VTS_01_0.IFO, μετά το VTS_PGCITI και τελικά το VTS_PGC_1.

Προσέξτε ότι στο κάτω μέρος του παράθυρου, οι πληροφορίες αλλάζουν όσο επιλέγετε διαφορετικά στοιχεία. Βρείτε τις γραμμές που περιγράφουν χρωματικούς κωδικούς (Color 0 Y Cr CB, Color 1 Y Cr CB, Color 2Y CrCB and Color 3 Y Cr CB) και προσθέστε τους κωδικούς που μας έδωσε το Txt2Sup στο Txt2Sup_Help_File.txt .

Αυτό γίνεται με διπλό κλικ στη γραμμή που μας ενδιαφέρει και στο καινούργιο παράθυρο που εμφανίζεται εισάγετε τους κωδικούς.

Οι χρωματικοί κωδικοί συνήθως είναι κάπως έτσι:

Color 0Y CrCB =00 8080
Color 1Y CrCB =55 8080
Color 2Y CrCB =AA 8080
Color 3Y CrCB =FF 8080

Σώστε το καινούργιο IFO πατώντας το “Save”. Το IfoEdit θα σας προειδοποιήσει πως το αρχείο IFO υπάρχει ήδη, αλλά θα το σώσετε πάνω του. Κλείνοντας το πρόγραμμα, το IfoEdit θα σας προειδοποιήσει ότι το υλικό σας δεν έχει σωθεί και θα σας ξαναζητήσει να σώσετε. Αγνοήστε το...

εναλλακτικά

Αν το DVD μας περιείχε υπότιτλους, θα είχε και χρωματικούς κωδικούς γι` αυτούς. Αν μας άρεσαν ή αν δεν πειράξαμε την εμφάνιση των υποτίτλων, ή αν απλά βαριόμαστε να περνάμε χειροκίνητα τους κωδικούς στο IfoEdit, υπάρχει ένας ακόμα τρόπος. Σώζουμε χωρίς να κάνουμε καμία αλλαγή. Ανοίγουμε το IFO από το φάκελο που δημιουργήσαμε με το DVD Shrink. Πάμε στο VTS_01_0.IFO-VTS_PGCITI-VTS_PGC_1 και “Subtitle Color”-”Copy Colors...”. Μετά “Open” και ανοίγουμε το IFO που δημιουργήθηκε από το IfoEdit. Ξαναπάμε στο αντίστοιχο VTS_01_0.IFO-VTS_PGCITI-VTS_PGC_1 και “Subtitle Color”-”Paste Colors...”.Σώζουμε όπως στην προηγούμενη μέθοδο...

Powered by Drupal - Design by artinet