Λίστα μαθημάτων


Ελληνικά, English

 • Βασικός χειρισμός υπολογιστών
  Γνωριμία με τους υπολογιστές. Βασική γνώση του λειτουργικού συστήματος windows. Πως να γράψετε κείμενα, ίντερνετ-πλοήγηση και ηλεκτρονική αλληλογραφία.
 • Χειρισμός υπολογιστή για προχωρημένους/ες
  Προχωρημένη χρήση των: λειτουργικού συστήματος windows,internet, word, excel.
 • linux install fest!
  εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος linux στον υπολογιστή σας και σεμινάρια της βασικής του χρήσης.
 • hardware
  Ανατομία υπολογιστή, τί κάνει το κάθε μέρος του υπολογιστή, πως συνδέονται μεταξύ τους,καθαρισμός κ.α.
 • Web design - html/dreamweaver
  Απλή γλώσσα σχεδιασμού ιστοσελίδων (html).Πρόγραμμα για το σχεδιασμό ιστοσελίδων(dreamweaver). Σχεδιάστε τη δικιά σας σελίδα.
 • ψηφιακή φωτογραφία
  Τεχνικές λήψης ψηφιακής φωτογραφίας και βασική επεξεργασία της με χρήση υπολογιστή
 • Ότι θέλετε να ρωτήσετε για το ίντερνετ αλλά απαγορεύεται να ρωτήσετε (open sesame project)
  Πως και από που κατεβάζετε μουσική/προγράμματα/βίντεο/παιχνίδια, πως να αντιγράφετε cd/dvd ...
 • Quark Xpress
  Σελιδοποίηση για μπροσούρες,έντυπα.
 • Reason

  Μουσική σύνθεση και επεξεργασία με χρήση υπολογιστή

 • Premiere
  Πως να εισάγετε βίντεο από ψηφιακή βιντεοκάμερα στον υπολογιστή σας. Πως να το επεξεργαστείτε,μοντάρετε και σώσετε. Επίσης πως να υποτιτλίσετε ένα βίντεο.
 • Photoshop
  Βασική χρήση του photopshop.
 • Αφίσα
  Δημιουργία αφίσας με χρήση υπολογιστή.
 • illustrator
  Εκμάθηση του γραφιστικού προγράμματος
 • powerpoint
  Σεμινάριο δημιουργίας παρουσιάσεων, με χρήση του προγράμματος powerpoint και προβολή τους με χρήση video projector.
 • Computers for beginners
  "Γνωριμία με τους υπολογιστές".basic knowledge of the operating system windows. How to write text, internet - browsing and electronic mail.
 • Computers for Advanced users
  Advance usage of : operating system windows, internet, word, excell
 • linux install fest!
  installation of linux operating system in your computer and seminars of the basic usage.
 • hardware
  Computer anatomy, what every single part do, how they connect with each other, cleaning etc
 • Web design - html/dreamweaver
  Simple web design language (html). Website designing program (dreamweaver). Design your website.
 • Digital photography
  "Τεχνικές λήψης ψηφιακής φωτογραφίας" and basic editing using computer
 • Whatever you want to ask about the internet and its prohibited to ask(open sesame project)
  How and where to download music/programs/video/games, how to copy cds/dvds...
 • Quark Xpress
  "Σελιδοποίηση για μπροσούρες,έντυπα"
 • Reason
  Music composition and editing with computer usage.
 • Premiere
  How to insert video from a digital camera in your computer. How to edit and save it. Also how to subtitle it.
 • Poster
  Poster creation using computer
 • Powerpoint
  "Σεμινάριο δημιουργίας" presentetions, using powerpoint and how to project them through a video projector.

Powered by Drupal - Design by artinet