Μαθήματα


Ελληνικά, English

 • Βασικός χειρισμός υπολογιστών
  Γνωριμία με τους υπολογιστές. Βασική γνώση του λειτουργικού συστήματος window$. Πως να γράψετε κείμενα, ίντερνετ-πλοήγηση και ηλεκτρονική αλληλογραφία
 • Χειρισμός υπολογιστή για προχωρημένους/ες
  Προχωρημένη χρήση των:‭ ‬λειτουργικού συστήματος window$, internet,‭ ‬κειμενογράφος,‭ ‬διαχείρηση λογιστικών φύλλων,‭ ‬κλπ
 • linux install fest!
  εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος linux στον υπολογιστή σας και σεμινάρια της βασικής του χρήσης.
 • hardware
  Ανατομία υπολογιστή, τί κάνει το κάθε μέρος του υπολογιστή, πως συνδέονται μεταξύ τους,καθαρισμός κ.α.
 • Προγραμματισμός
  ‭ ‬Εισαγωγή στον προγραμματισμό.‭ ‬Απλές εφαρμογές με την python
 • Web design - html
  Απλή γλώσσα σχεδιασμού ιστοσελίδων‭ (‬html‭)‬.Πρόγραμμα για το σχεδιασμό ιστοσελίδων(nvu‭)‬.‭ ‬Σχεδιάστε τη δικιά σας σελίδα
 • ψηφιακή φωτογραφία
  Τεχνικές λήψης ψηφιακής φωτογραφίας και βασική επεξεργασία της με χρήση υπολογιστή
 • Αφίσα
  Δημιουργία αφίσας με χρήση υπολογιστή
 • Ηλεκτρονική Σχεδίαση
  ‬Σχεδίαση CAD‭
 • Ψηφιακή ανυπακοή
  Ότι θέλετε να μάθετε για το ίντερνετ αλλά απαγορεύεται να ρωτήσετε ή δεν σας το λένε...
 • ‬Εικαστικές εφαρμογές
  ‭ ‬Μετατρέπουμε χαλασμένα ή ξεπερασμένα καλώδια και πλακέτες σε‭ "‬τέχνη‭"
 • Δημιουργική ραπτική
  ‭ ‬Μάθημα ραπτικής με έμφαση την δημιουργικότητα
 • Μουσική Δημιουργία
  Μουσική σύνθεση και επεξεργασία με χρήση υπολογιστή
 • Επεξεργασία video
  Πως να εισάγετε βίντεο από ψηφιακή βιντεοκάμερα στον υπολογιστή σας. Πως να το επεξεργαστείτε,μοντάρετε και σώσετε. Επίσης πως να υποτιτλίσετε ένα βίντεο.
 • Υποτιτλισμός
  σεμιναριακά μαθήματα υποτιτλισμού...
  Λεξικό όρων: σε bullets και για το internet

 • Computers for beginners
  First acquaintance with a computer.basic knowledge of the operating system window$.‭ ‬How to write text,‭ ‬internet‭ ‬-‭ ‬browsing and electronic mail
 • Computers for Advanced users
  Advance usage of : operating system window$, internet, spreadsheet
 • linux install fest!
  installation of linux operating system in your computer and seminars of the basic usage
 • hardware
  Computer anatomy, what every single part do, how they connect with each other, cleaning etc
 • programming
  ‬Introduction to programming.‭ ‬Simple scripts using python
 • Web design - html
  Simple web language (html). Website designing program (nvu). Design your website
 • Digital photography
  Basic editing of photographs using computer
 • Poster
  Poster creation using computer
 • Digital design
  ‬CAD design‭
 • Digital Disobedience
  ‭ ‬Whatever you want to ask about the internet and its‭ "‬prohibited‭" ‬to ask, or you never hear about it...
 • Art by PC Parts
  ‬Transforming broken or outdated cables and PC parts into‭ "‬art‭"
 • Creative Sewing
  ‬Sewing lessons emphasizing on the creative side‭
 • Creating Music with a comupter
  Music composition and editing with computer usage.
 • video edit
  How to insert video from a digital camera in your computer. How to edit and save it. Also how to subtitle it.
 • subtitles
  How to subtitle a movie...

Powered by Drupal - Design by artinet