Ηλεκτρονική σχεδίαση

σχεδίαση CAD...

αναλογικές σημειώσεις θα βρείτε στο ufu...